Cardiale Revalidatie

Wat is cardiale revalidatie?

Cardiale revalidatie is het fysieke training van het hart voor mensen die klachten ervaren ten gevolge van hartproblemen. Ons hart is de pomp dat ons lichaam voorziet van zuurstof en voedingsstoffen om goed te kunnen functioneren. Met andere woorden is een zo optimale werking hiervan cruciaal. Het is aangetoond dat hartpatiënten die cardiale revalidatie volgen minder kans hebben om te overlijden en een betere levenskwaliteit hebben.

  • Na hartoperatie
  • Na overbrugging of plaatsing van een stent
  • Bij hartfalen
  • Bij sommige hartritme stoornissen
  • Mensen met geboren hartafwijkingen

Bij Kinetic Center is er een gespecialiseerde kinesist die je helpt en begeleid doorheen het proces. Door de nauwe samenwerking met fitnesscentrum Jupiter Health Planet is het ook mogelijk om een doorgedreven revalidatie aan te bieden om een zo goed mogelijk herstel te garanderen.